AJANKOHTAISTA |

BREF-työssä tärkein edessä

Jätteiden käsittelyn BREF-työssä on tärkein vaihe jäljellä: kohti kansallista täytäntöönpanoa.

Olet varmasti kuullut tästä puolivuosikymmentä kestäneestä urakasta?

Eurooppalainen jätesektori on nimittäin kesästä 2013 asti uurastanut jätteiden käsittelyn BREF-asiakirjan päivittämisen parissa. Lokakuussa Euroopan komissio julkaisi vihdoin viimeisen luonnoksen tästä asiakirjasta.

Paljon on muuttunut sitten vanhan, vuonna 2006 julkaistun BREF-asiakirjan. Päivityksen myötä sivuja on pari sataa enemmän, mutta suurempi muutos liittyy toki asiakirjan soveltamiseen jatkossa – BREF-asiakirjassa määritellyt BAT-päästötasot ja -tekniikat toimivat referensseinä lupamääräyksiä asetettaessa. BAT-päästötasot ovat sitovia ja niistä voi poiketa ainoastaan erittäin perustelluista syistä, BAT-poikkeamien kautta.

Joulun alusviikolla 2017 eurooppalaiset sidosryhmät voivat vielä esittää tarkoin harkittuja muutosehdotuksia, kun lopullista luonnosta käsitellään IED Foorumin kokouksessa. Lopulliset BAT-päätelmät hyväksyttäneen keväällä 2018 jäsenmaiden komiteakäsittelyssä. Virallisesti ne julkaistaisiin tällöin viimeistään syksyllä 2018.

Lue koko Anna Virolaisen kolumni Uusiouutiset-lehdestä.

 

Scroll to Top