AJANKOHTAISTA |

Biotaloustreffeillä tavataan bisneskumppaneita ja luodaan verkostoja

Biotaloustreffeillä tavataan bisneskumppaneita ja luodaan verkostoja

Biotaloustreffit on uusi tapa luoda kumppanuuksia ja biotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Syksyn aikana Biotaloustreffi-tapahtumat kokoavat yhteen yritykset ja biotalouden keskeiset toimijat viidellä paikkakunnalla ympäri Suomen.

Biotalous on yksittäisiä toimialoja huomattavasti laajempi asia ja koko yhteiskunnan läpileikkaava teema. Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ja teknologiaa kestävällä tavalla ruoan, tuotteiden, materiaalien ja palvelujen tuottamiseen. Yhteistyötä onkin lisättävä eri toimialojen kesken, sillä eri aloilla on erilaista osaamista, jota yhdistelemällä syntyy uusia innovaatioita.

Ensimmäiset, yrityksille suunnatut treffit järjestettiin helmikuussa Helsingissä. Tapahtumissa PK-yritykset voivat etsiä uusia liiketoimintakumppaneita muun muassa suuryritysten arvoketjuja täydentämään. Suuremmat yritykset voivat puolestaan löytää laitevalmistajia, teknologiatoimittajia tai raaka-ainesivuvirtojen jalostajia ja muita palveluntuottajia. Tilaisuuksissa myös rahoittajan ja valtiovallan edustajat kertovat biotalouden edistämisestä ja siihen liittyvistä rahoitusmuodoista.

Hallitus on valinnut biotalouden yhdeksi kasvun kärjeksi. Biotalouden ja kiertotalouden vahvistaminen edellyttää konkreettisia tekoja: taloudellisia panostuksia hallitukselta, investointeja yrityksiltä sekä koordinointia ja yhteistyötä. Näitä täydentävät biotalouteen kohdennettu tutkimus- ja innovaatiotoiminta, pilotointiympäristöt, kysynnän luominen uusille tuotteille ja julkisen sektorin sitoutuminen lisäämään hankinnoissaan kestäviä ratkaisuja. Biotaloustreffit on toimiva tapa yhdistää näitä toimijoita ja teemoja.

Tilaisuuksien toteutuksesta vastaavat alueelliset biotaloustoimijat, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Bioteollisuus ry, Maa- ja metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, VTT sekä Tekes.

Suomen virallisen biotalousstrategian mukaisesti tavoitteena on nostaa biotalouden liikevaihto nykyisestä 60 miljardista 100 miljardiin vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa.

Biotaloustreffit toteutetaan syksyn 2015 aikana seuraavilla paikkakunnilla: Kemi 1.9., Turku 15.9., Joensuu 24.9., Seinäjoki 1.10. ja Jyväskylä 5.10.

Lisätietoa Biotaloustreffi-tapahtumista Biotalous.fi -sivustolta

Scroll to Top