AJANKOHTAISTA |

Biokaasulle ja ravinnekierrolle tukea – biokaasutyöryhmä julkisti ehdotuksensa

Biokaasutyöryhmän loppuraportti sisältää useita ehdotuksia, joilla biokaasun käyttö ja ravinteiden kierrätys saadaan vauhtiin Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä etsi keinoja, joilla lisätään fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotantoa ja käyttöä Suomessa.

Myös YTP:n jäsenet tarjoavat ratkaisuja biomassojen kiertotalouteen. Yritykset tarvitsevatkin ennakoitavan toimintaympäristön investointien vauhdittamiseksi.

YTP korostaa, että biomassoja tulee ohjata nykyistä enemmän biokaasun tuotantoon, koska se mahdollistaa samanaikaisesti uusiutuvan energian tuotannon ja ravinteiden kierrätyksen. Biokaasualan kilpailukykyä pitää vahvistaa, ja työryhmän ehdotuksia on edistettävä ripeästi.

Ravinteet kiertoon

Biokaasualan lopputuotteet sähkö, lämpö ja liikenteessä käytettävä biometaani korvaavat fossiilisia energialähteitä. Lisäksi biokaasulaitosten mädätteestä voidaan tuottaa lannoitteita ja ravinteita.

Ravinnekierrätysmarkkinat ovat kuitenkin vasta kehittymässä, ja markkinat tarvitsevat riittävän alkusysäyksen.  Työryhmä ehdottaa ravinnekiertokorvauksen käyttöä biokaasun tuotannossa.

Alan toimintaedellytyksiä on tuettava

Työryhmän mukaan biokaasu- ja ravinnekierrätysalan  kannattavuutta voitaisiin parantaa investointikustannuksia alentamalla, lopputuotteiden myyntihintaa parantamalla ja tehostamalla maataloudesta saatavien raaka-aineiden käyttöä.

Työryhmän loppuraportti onkin YTP:n mukaan hyvä katsaus biokaasualan nykytilaan ja avaus alan kehittämiseksi. Tärkeää on jatkaa työtä ripeästi, asettaa pidemmän aikavälin tavoitteet ja varmistaa hallintorajat ylittävä koordinaatio. Useat yksityiskohdat jäivätkin jatkovalmistelun varaan.

Keskeistä on saada isot virrat, eli maatalouden biomassat ja etenkin lanta ohjautumaan biokaasulaitoksiin. Sopivilla ohjauskeinoilla sekä logistiikan että käsittelyprosessien kannattavuutta saadaan parannettua.

Biokaasun liikennekäyttö tukee fossiilitaloudesta irtautumista

Työryhmä haluaa sisällyttää biokaasun myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin. Asia vaatii kuitenkin jatkoselvitystä.

YTP painottaa, että hallituksen tulee jatkaa liikennekaasumarkkinan kasvun tukemista, erityisesti raskaassa liikenteessä. Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työstä odotetaankin ohjauskeinoja biokaasun liikennekäytön kasvuun.

Linkki: Biokaasutyöryhmän loppuraportti

 

 

 

 

Scroll to Top