Kierrätysteollisuus ry

Jätelain vastuiden selkeyttämiselle on selvä tarve

Jätelain vastuiden selkeyttämiselle on selvä tarve

Jätelakia uudistetaan tämän hallituskauden aikana kolmessa vaiheessa. Nyt meneillään olevassa ensimmäisessä vaiheessa tarkennetaan ja selvennetään kuntien jätehuoltovastuuta. Kierrätysteollisuus on osallistunut keskusteluihin tarpeellisista lakimuutoksista ja kannattaa vaiheittaista etenemistä.

Uusi menettely uusiomateriaalien tuotteistamiseksi etenee – työryhmä esittää kevyempää menettelyä jätelakiin

Uusi menettely uusiomateriaalien tuotteistamiseksi etenee – työryhmä esittää kevyempää menettelyä jätelakiin

Kierrätysteollisuus osallistui työryhmään, jonka tehtävänä oli tarkastella kevennettyä menettelyä uusiomateriaalien tuotteistamiseksi.

Autojen kiertotalous etenee – Suomalainen kierrätys­järjestelmä pärjää hyvin eurooppalaisessa vertailussa

Autojen kiertotalous etenee – Suomalainen kierrätys­järjestelmä pärjää hyvin eurooppalaisessa vertailussa Järvimaisema kalliolta ja taustalla auringonlasku

EU:ssa neuvotellaan uudesta asetuksesta, jolla yritetään muuttaa autojen valmistus kiertotalouden mukaiseksi. Kierrätysteollisuus lausui kannasta, jonka pohjalta Suomi käy neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

Ravinnekiertotuki on tarpeellinen biokaasun tuotannon ja ravinteiden kierrätyksen kannattavuudelle

Ravinnekiertotuki on tarpeellinen biokaasun tuotannon ja ravinteiden kierrätyksen kannattavuudelle

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen on keskeinen osa kiertotaloutta ja huoltovarmuutta. Kierrätysteollisuus lausui ehdotuksesta biokaasulaitoksille myönnettävästä ravinnekiertotuesta.

Jäteveron kehittämistä tulee jatkaa

Jäteveron kehittämistä tulee jatkaa

Jäteverotuksen kehittäminen on kirjattu tavoitteeksi hallitusohjelmaan. Kierrätysteollisuuden lainsäädäntöryhmän puheenjohtaja Janne Koivisto kirjoittaa kolumnissaan, että toimiva keino olisi kohdistaa kaatopaikkavero laajemmin erilaisiin teollisiin jätteisiin. Kiertotaloudessa tulisi ottaa käyttöön ohjauskeinoja, joilla materiaalien kulutusta voidaan vähentää. Janne Koivisto toimii Fortum Recycling & Waste Solutions Oy:ssä yhteiskuntasuhdepäällikkönä.

Elinkeinoelämän järjestöt: Hallinto-oikeus linjasi yritysten oikeudesta valita jätehuoltoyritys

Elinkeinoelämän järjestöt: Hallinto-oikeus linjasi yritysten oikeudesta valita jätehuoltoyritys

Yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset voivat valita, keneltä ostavat jätehuollon palvelut. Asiasta linjasi Helsingin hallinto-oikeus. Järjestöt muistuttavat, että eri alojen yritykset kautta maan haluavat kilpailuttaa tarvitsemansa jätehuoltopalvelut ja valita heille parhaiten soveltuvat ratkaisut. Siksi Suomen Yrittäjät, Kierrätysteollisuus ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL Ympäristöyritykset kiirehtivät Orpon hallitukselta lakimuutosta asiassa.

Miksi kuntien vastuuta jätehuollossa on tarpeen muuttaa?

Miksi kuntien vastuuta jätehuollossa on tarpeen muuttaa?

Kunnan vastuun rajat jätehuollossa ollaan kirjoittamassa uusiksi jätelakiin. Käynnissä on Orpon hallitusohjelmakirjausten toteuttaminen, ja ensimmäistä lakiesitystä asiasta odotetaan kevääksi 2024. Kierrätysteollisuuden johtava asiantuntija Katja Moliis perustelee kolumnissaan, miksi lakimuutosta tarvitaan.

Energiatuki on tärkeä biokaasusektorille – Tukea myönnettävä myös laitosten laajentamiseen

Energiatuki on tärkeä biokaasusektorille – Tukea myönnettävä myös laitosten laajentamiseen

Kierrätysteollisuus lausui energiatukiasetukseen tehtävistä muutoksista. Kierrätysteollisuus kiinnittää lausunnossaan huomiota energiatuen keskeiseen merkitykseen biokaasun laitosinvestoinneille.

Kohtuulliset ja tasavertaiset jätevakuudet edistävät vastuullista kiertotaloutta

Kohtuulliset ja tasavertaiset jätevakuudet edistävät vastuullista kiertotaloutta

Ympäristöministeriö on uudistanut muuttuneen ympäristösuojelulain myötä Jätevakuusopasta, joka toimii viranomaisten ja toiminnanharjoittajien apuna määritettäessä jätteisiin liittyviä taloudellisia vakuuksia. Jätevakuus voi tulla käyttöön, jos toiminta päättyy yllättäen ja jätehuoltovelvoitteista ei muutoin pystytä huolehtimaan. Kierrätysteollisuus lausui ehdotuksesta uusituksi oppaaksi.

Kierrätysteollisuus ry