Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 24.8.2018 / 0 kommenttia

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa sekä kuntien toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta. Esitysluonnos on toinen vaihe jätelain uudistuksessa. Eduskunta edellytti mietinnössään ympäristöministeriöltä kiireellistä valmistelua […]

Lue kolumni

YTP:n jäsen Remeo suunnittelee Suomen edistyksellisintä kierrätyslaitosta Vantaalle

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 22.8.2018 / 0 kommenttia

Uusin teknologia mahdollistaa aidon hyödyntämisasteen noston. Suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy suunnittelee Vantaalle rakennusteollisuuden sekä kaupan ja teollisuuden jätemateriaaleille kierrätyslaitosta, joka edistäisi merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Uusimman teknologian myötä laitoksella […]

Lue kolumni

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 18.8.2018 / 0 kommenttia

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista kokevasta hallituksen esityksestä. Kaiken kaikkiaan lakiehdotus sekä perustelumuistio ovat mielestämme hyvin valmisteltuja. Myös maaliskuussa järjestetty sidosryhmätilaisuus oli […]

Lue kolumni

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:ssä asiantuntijavaihdoksia

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 16.8.2018 / 0 kommenttia

YTP:n toimistolla on tapahtumassa muutoksia asiantuntijatehtävissä elokuun aikana. Katja Moliis palasi virkavapaaltaan ja aloitti asiantuntijatehtävissä 13.8.2018. Katjan sijaisuutta hoitanut Anna Virolainen-Hynnä lopettaa tämän vuoksi tehtävässään 17.8. Asiantuntija Riikka Kinnunen on […]

Lue kolumni

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 15.8.2018 / 0 kommenttia

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa on nostettu esille vahvasti kiertotalouden edistäminen ja siinä esimerkiksi kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistaminen. Nyt esillä oleva asetus on askel oikeaan suuntaan. Luonnoksessa mahdollistetaan kivihiilen […]

Lue kolumni

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 14.8.2018 / 0 kommenttia

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely). Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin asioiden sähköisen käsittelyn toteuttamiseksi. Lakiehdotus luo […]

Lue kolumni

Luonnos laiksi päästökauppalain muuttamiseksi

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 3.7.2018 / 0 kommenttia

Päästökauppalain muutosten keskeisin sisältö Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n ja sen edustamien yritysten kannalta on ehdotus jätteenpolton siirtämiseksi päästökaupan piiriin. Päästökauppa on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ohjata energiantuotantoa ja teollisuutta pienentämään […]

Lue kolumni

Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta Vestia Oy:n toimialueella

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 21.6.2018 / 0 kommenttia

Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta Vestia Oy:n toimialueella 29

Lue kolumni

RenoNorden on nyt Urbaser Oy

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 18.6.2018 / 0 kommenttia

Urbaser S.A. osti 16.3.2018 YTP:n jäsenyrityksen RenoNordenin. Tästä johtuen RenoNordenin nimi muuttui 13.6. Urbaser Oy:ksi. Sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon: etunimi.sukunimi@urbaser.fi Muut tiedot säilyvät ennallaan.

Lue kolumni

Komission direktiiviehdotus kertakäyttömuovituotteista vaikuttaisi laajasti jätehuollon järjestämiseen jäsenmaissa

Kirjoittajalta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry / 15.6.2018 / 0 kommenttia

YTP pitää hyvänä, että komissio pyrkii aktiivisesti edistämään kiertotaloutta Euroopassa. Komission ehdotusta voidaan pitää kunnianhimoisena: se ei ainoastaan kiristä jo olemassa olevia toimenpiteitä, vaan esittää myös täysin uusia. Ehdotetut toimet […]

Lue kolumni
Scroll to Top