AJANKOHTAISTA |

Asuinkiinteistön jätehuollosta uusittu RT-kortti

Asuinkiinteistön jätehuollosta uusittu RT-kortti

Asuinkiinteistön jätehuollosta julkaistiin uusittu RT-kortti elokuun lopussa. YTP ja sen jäsenyrityksistä Lassila & Tikanoja oli mukana toimikuntatyöskentelyssä kortin valmisteluvaiheessa.

Asuinkiinteistön jätehuollon ohjeessa käsitellään asuinkiinteistöllä syntyvien yhdyskuntajätteiden lajittelua, keräystä ja kuljetuksen järjestelyitä. Ohjeessa ei käsitellä rakennusjätteitä, jätevesiä (mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteet), maa-aineksia ja lunta. Ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin muun muassa palvelukiinteistöjen jätehuollon suunnitteluun.

Asuinkiinteistön jätehuollon RT-kortin lisäksi on vielä valmisteilla oma kortti elinkeinotoiminnan jätehuoltoa varten.

RT-kortit ovat hyvän rakentamisen tietokortisto ja maksullinen palvelu.

Lisätietoa: Rakennustieto Oy

Scroll to Top