UUTISET

Kerromme uutisissamme kiertotalousalan ajankohtaisista asioista ja julkaisemme omia kannanottojamme. Uutisvinkkejä voit lähettää meille osoitteeseen ytpliitto@ytpliitto.fi.

Hae uutisista:

UTU-työryhmässä ensiaskeleita kohti sujuvampaa menettelyä

17.2.2022

Ympäristöministeriön UTU-työryhmä kehittää jätteeksi luokittelun päättymistä (End of Waste, EoW) ja sivutuotteita koskevaa sääntelyä ja viranomaismenettelyjä. Työn tähtäimessä on sujuvoittaa prosessia, jolla yritys voi saada […]

Lue lisää →

YTP tukee purkumateriaalien tuotehyväksynnän kehittämistä

17.2.2022

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta julkaisi selvityksen purkumateriaalien kiertotaloudesta. Selvityksessä tarkastellaan purkumateriaalien kelpoisuutta eri käyttökohteissa turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. Lisäksi siinä otetaan kantaa sääntelyn kehitystarpeisiin, tietopohjan […]

Lue lisää →

Tule mukaan rakentamisen muovien green dealiin

10.2.2022

YTP on mukana rakentamisen muovien green dealissa, jonka tarkoituksena on tehostaa rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä. Sopimuksen tavoitteena […]

Lue lisää →

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä sujuvoitettava

3.2.2022

Rakennusmateriaalien kierrättäminen ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on suuri mahdollisuus, sillä kierrättäminen ja uudelleenkäyttö ovat erinomaisia keinoja vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia. Päästövaikutukset ovat yleensä sitä merkittävämmät, mitä raskaampi […]

Lue lisää →

Tutkimus: Euroopan jätehuoltosektori mahdollistaa merkittävät päästösäästöt

27.1.2022

Neljä eurooppalaista jätehuoltoyhdistystä julkaisi tutkimuksen jätehuoltosektorin potentiaalista vähentää hiilidioksidipäästöjä. Jätehuollon päästövähennykset toteutuvat kahta kautta: suoraan jätehuollon päästöjen, esimerkiksi kaatopaikkojen metaanipäästöjen vähenemisen kautta, sekä välillisesti kierrätyksen […]

Lue lisää →

Europarlamentti: jätteenpoltto päästökauppaan

14.1.2022

Europarlamentin ympäristövaliokunta ENVI ehdottaa jätteenpolton sisällyttämistä EU:n päästökauppaan vuoden 2028 alusta. Ehdotus sisältyy päästökaupan laajentamista koskevaan mietintöön, jota europarlamentti käsittelee kevään aikana. Ennen jätteenpolton sisällyttämistä […]

Lue lisää →

Jätehuolto M. Helistölä Oy YTP:n jäseneksi

16.12.2021

Jätehuolto M. Helistölä Oy on liittynyt YTP:n jäseneksi. Yritys on keskittynyt jätteiden käsittelyyn ja kuljetuksiin sekä ympäristötuotteiden vuokrauspalveluihin Varsinais-Suomessa. Yrityksen päätoimipaikassa Laitilassa sijaitsee kierrätettävien jätemateriaalien […]

Lue lisää →

YTP:n selvitys: Käyttöosuusvelvoitteella voi edistää kiertotaloutta

14.12.2021

Ilmastokriisin hillintä ja luontokadon pysäyttäminen edellyttää luonnonvarojen käytön vähentämistä. Kiertotalouden avulla voidaan tehostaa luonnonvarojen käyttöä, kun materiaalit ja raaka-aineet pysyvät kierrossa. Jotta kiertotalous saadaan vauhtiin, […]

Lue lisää →

Jätteiden määrä kasvaa, suurin osa yhdyskuntajätteistä poltetaan, materiaalikierrätys ei etene – Tilastokeskus julkaisi jätetilastot 2020

9.12.2021

Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi vuonna 2020 yli viisi prosenttia. Yhteensä yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia eli lähes 600 kiloa jokaista suomalaista kohden. Tilastokeskuksen vuoden 2020 […]

Lue lisää →

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan

24.11.2021

KiMuRa-projekti selvittää teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätetyksi ja MUrskatuksi RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin rinnakkaisprosessissa. Ensimmäiset erät on jo saatu läpi hyödyntämisprosessissa.  Komposiittituotteet ovat keveitä, lujia ja pitkäikäisiä, minkä […]

Lue lisää →

Käyttöosuusvelvoite kierrätyksen edistäjänä – uhka vai mahdollisuus?

24.11.2021

Kiertotalous hillitsee ilmastokriisiä ja luontokatoa. Kiertotalous ei kuitenkaan etene, jos kierrätysmateriaalille ei synny kysyntää.  Käyttöosuusvelvoite on noussut keskusteluun keinona vauhdittaa kiertotalousmarkkinaa. Velvoite edellyttäisi kierrätysraaka-aineiden käyttöä […]

Lue lisää →

Ravinteet kiertoon – YTP mukana julkilausumassa ravinnehävikin minimoimisesta

17.11.2021

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry allekirjoitti julkilausuman ravinnehävikin minimoimisesta vuoteen 2030 mennessä. Julkilausuman tavoitteena on edistää ravinteiden kierrätystä Suomessa. Tavoitteena on saada biojätteet, lietteet sekä […]

Lue lisää →
Scroll to Top