LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

12.4.2017

Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelusta

31.3.2017

Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelusta

Lue lisää →

Lausunto kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta

30.3.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry haluaa tuoda ympäristöministeriön tietoon seuraavat näkemykset vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta.    YTP:n mielestä KELOn väliarvioinnin yhteydessä on otettu riittävällä […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jätelain ja ympäristösuojelulain muuttamisesta

28.3.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry haluaa tuoda ympäristöministeriön tietoon näkemyksensä hallituksen esityksestä muuttaa jäte‐ ja ympäristönsuojelulakeja.   Koska ehdotuksella on selkeästi vaikutusta ympäristöyrityksiin ja niiden toimintakenttään, YTP toivoo, […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

28.3.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta osalta. Elinkeinoelämän Keskusliiton esille nostamien huomioiden lisäksi YTP […]

Lue lisää →

Lausunto kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta

8.3.2017

Lausunto kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto hallituksen esitykseen laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

28.2.2017
Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueella

31.1.2017

Lausunto luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueella

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

31.1.2017

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa noin kuuttakymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa yritystä, joista osan toimintaan esillä oleva muutosehdotus vaikuttaa. Luonnos koskee uutta hajajätevesiasetusta, […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

17.1.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksesta jätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen. Esitettävällä muutoksella on tarkoitus korjata Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus jätepuitedirektiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta. Ympäristöteollisuus ja – […]

Lue lisää →
Scroll to Top