LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä valtioneuvoston asetuksesta

27.11.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta tuoda näkemyksiään esille. On erittäin tärkeää tukea kiertotalouden innovaatioedellytyksiä, joihin asetusehdotus vastaa hyvin. Haluamme tuoda tietoisuuteenne muutamia kehitysehdotuksia.

Lue lisää →

Kommentti luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta

24.11.2017

Ympäristöministeriö on antanut mahdollisuuden kommentoida jatkovalmistelussa viimeisteltyä luonnosta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta. Esitystä on muutettu olennaisesti aiemmasta versiosta, joten kommentit tuleekin nähdäksemme ottaa vielä ennen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

17.10.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta tuoda näkemyksiään esille. Kiitämme myös saamastamme lisäajasta lausunnon antamiseksi. YTP yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon, jossa esitettyjen asioiden ohella […]

Lue lisää →

Lausunto Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2023

21.8.2017

Suomen jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030. Tavoitetila vuoteen 2030 on esitetty suunnitelmassa selkeästi. Nähdäksemme tärkeimmät näkökulmat on otettu hyvin huomioon, joskin myös […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta

14.8.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa sekä eräitä muita vastuunjaon rajauksen toimeenpanemiseksi tarpeellisia muutoksia. Lisäksi jätelakiin on tulossa […]

Lue lisää →

Mielipide Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten uudistamisesta. Viite: Jätehuoltomääräykset 2017

8.5.2017

Mielipide Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten uudistamisesta. Viite: Jätehuoltomääräykset 2017

Lue lisää →

Mielipide ehdotuksesta Kiteen kaupungin yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi

4.5.2017

Mielipide ehdotuksesta Kiteen kaupungin yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi

Lue lisää →

Mielipide Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksistä

3.5.2017

Mielipide Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksistä

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

28.4.2017

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

12.4.2017

Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →
Scroll to Top