LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta

14.8.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa sekä eräitä muita vastuunjaon rajauksen toimeenpanemiseksi tarpeellisia muutoksia. Lisäksi jätelakiin on tulossa […]

Lue lisää →

Mielipide Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten uudistamisesta. Viite: Jätehuoltomääräykset 2017

8.5.2017

Mielipide Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten uudistamisesta. Viite: Jätehuoltomääräykset 2017

Lue lisää →

Mielipide ehdotuksesta Kiteen kaupungin yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi

4.5.2017

Mielipide ehdotuksesta Kiteen kaupungin yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi

Lue lisää →

Mielipide Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksistä

3.5.2017

Mielipide Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksistä

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

28.4.2017

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

12.4.2017

Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelusta

31.3.2017

Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelusta

Lue lisää →

Lausunto kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta

30.3.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry haluaa tuoda ympäristöministeriön tietoon seuraavat näkemykset vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta.    YTP:n mielestä KELOn väliarvioinnin yhteydessä on otettu riittävällä […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jätelain ja ympäristösuojelulain muuttamisesta

28.3.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry haluaa tuoda ympäristöministeriön tietoon näkemyksensä hallituksen esityksestä muuttaa jäte‐ ja ympäristönsuojelulakeja.   Koska ehdotuksella on selkeästi vaikutusta ympäristöyrityksiin ja niiden toimintakenttään, YTP toivoo, […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

28.3.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta osalta. Elinkeinoelämän Keskusliiton esille nostamien huomioiden lisäksi YTP […]

Lue lisää →
Scroll to Top