LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

4.5.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa yli viittäkymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa yritystä. YTP katsoo, että liikenneinfran puurakentamisohjelmalla voi olla vaikutuksia esimerkiksi kierrätysasteen saavuttamiseen […]

Lue lisää →

Mielipide jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Savo-Pielisen jätelautakunnalle

30.4.2018

Mielipide jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Savo-Pielisen jätelautakunnalle

Lue lisää →

Mielipide lietteenkuljetusjärjestelmästä

28.3.2018

Mielipide lietteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (elohopea-asetuksen täytäntöönpano)

21.3.2018

YTP ei kannata ympäristöministeriön ehdotusta muuttaa jätelain 2§:n 4 momenttia siten, että metallinen-sana jätettäisiin pois lakitekstistä. Perustelumuistiossa ei esitetä syitä, miksi ympäristöministeriö esittää muutosta metallinen-sanan […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

20.3.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin […]

Lue lisää →

Lausunto ympäristöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

9.3.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöhuollon toimialalla toimivia yksityisiä yrityksiä, joiden henkilöstön koulutustarpeita ympäristöalan ammattitutkinto palvelee. Työnantajapuoli on hyvin huomioitu lausuntopyynnöissä, mikä edesauttaa työelämätarpeiden […]

Lue lisää →

Lausunto kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportista

21.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa 2017 työryhmän selvittämään rikolliseen toimintaan ja terrorismin uhkaan varautumiseksi tarpeellisia kehittämistarpeita turvallisuutta koskevassa sääntelyssä. Aiemmin valvonta on keskittynyt onnettomuuksien ehkäisyn, […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Vaasan seudulla

14.2.2018

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Vaasan seudulla

Lue lisää →

Lausuntopyyntö standardiehdotuksesta prSFS5884:2017

13.1.2018

Lausuntopyyntö standardiehdotuksesta prSFS5884:2017

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

1.12.2017

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry haluaa tuoda esille lausunnossa esitetyt näkemykset eduskunnan ympäristövaliokunnalle.

Lue lisää →
Scroll to Top