LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

20.3.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin […]

Lue lisää →

Lausunto ympäristöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

9.3.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöhuollon toimialalla toimivia yksityisiä yrityksiä, joiden henkilöstön koulutustarpeita ympäristöalan ammattitutkinto palvelee. Työnantajapuoli on hyvin huomioitu lausuntopyynnöissä, mikä edesauttaa työelämätarpeiden […]

Lue lisää →

Lausunto kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportista

21.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa 2017 työryhmän selvittämään rikolliseen toimintaan ja terrorismin uhkaan varautumiseksi tarpeellisia kehittämistarpeita turvallisuutta koskevassa sääntelyssä. Aiemmin valvonta on keskittynyt onnettomuuksien ehkäisyn, […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Vaasan seudulla

14.2.2018

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Vaasan seudulla

Lue lisää →

Lausuntopyyntö standardiehdotuksesta prSFS5884:2017

13.1.2018

Lausuntopyyntö standardiehdotuksesta prSFS5884:2017

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

1.12.2017

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry haluaa tuoda esille lausunnossa esitetyt näkemykset eduskunnan ympäristövaliokunnalle.

Lue lisää →

Lausunto kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä valtioneuvoston asetuksesta

27.11.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta tuoda näkemyksiään esille. On erittäin tärkeää tukea kiertotalouden innovaatioedellytyksiä, joihin asetusehdotus vastaa hyvin. Haluamme tuoda tietoisuuteenne muutamia kehitysehdotuksia.

Lue lisää →

Kommentti luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta

24.11.2017

Ympäristöministeriö on antanut mahdollisuuden kommentoida jatkovalmistelussa viimeisteltyä luonnosta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta. Esitystä on muutettu olennaisesti aiemmasta versiosta, joten kommentit tuleekin nähdäksemme ottaa vielä ennen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

17.10.2017

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta tuoda näkemyksiään esille. Kiitämme myös saamastamme lisäajasta lausunnon antamiseksi. YTP yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon, jossa esitettyjen asioiden ohella […]

Lue lisää →

Lausunto Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2023

21.8.2017

Suomen jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030. Tavoitetila vuoteen 2030 on esitetty suunnitelmassa selkeästi. Nähdäksemme tärkeimmät näkökulmat on otettu hyvin huomioon, joskin myös […]

Lue lisää →
Scroll to Top