LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto kiviaineshuollon kehittämistä koskevasta ympäristöministeriön raportista

1.6.2018

Kiviaineshuollon kehittämishanke on osa hallitusohjelman kiertotalouteen liittyvää kärkihanketta, jolla ympäristöministeriö haluaa edistää resurssitehokkaan kiviaineshuollon toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottamista. Rakennusten purkumateriaaleista tarkastelussa ovat mukana betoni ja […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamiseksi

23.5.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon sekä erityisesti siitä, että luonnoksessa ehdotetaan muutoksia jätteiden käsittelytoimintojen YVA-velvoitteisiin. Uudistunut jätedirektiivi tulee lisäämään jätteiden […]

Lue lisää →

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä

9.5.2018

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä

Lue lisää →

Lausunto liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

4.5.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa yli viittäkymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa yritystä. YTP katsoo, että liikenneinfran puurakentamisohjelmalla voi olla vaikutuksia esimerkiksi kierrätysasteen saavuttamiseen […]

Lue lisää →

Mielipide jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Savo-Pielisen jätelautakunnalle

30.4.2018

Mielipide jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Savo-Pielisen jätelautakunnalle

Lue lisää →

Mielipide lietteenkuljetusjärjestelmästä

28.3.2018

Mielipide lietteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (elohopea-asetuksen täytäntöönpano)

21.3.2018

YTP ei kannata ympäristöministeriön ehdotusta muuttaa jätelain 2§:n 4 momenttia siten, että metallinen-sana jätettäisiin pois lakitekstistä. Perustelumuistiossa ei esitetä syitä, miksi ympäristöministeriö esittää muutosta metallinen-sanan […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

20.3.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin […]

Lue lisää →

Lausunto ympäristöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

9.3.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöhuollon toimialalla toimivia yksityisiä yrityksiä, joiden henkilöstön koulutustarpeita ympäristöalan ammattitutkinto palvelee. Työnantajapuoli on hyvin huomioitu lausuntopyynnöissä, mikä edesauttaa työelämätarpeiden […]

Lue lisää →

Lausunto kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportista

21.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa 2017 työryhmän selvittämään rikolliseen toimintaan ja terrorismin uhkaan varautumiseksi tarpeellisia kehittämistarpeita turvallisuutta koskevassa sääntelyssä. Aiemmin valvonta on keskittynyt onnettomuuksien ehkäisyn, […]

Lue lisää →
Scroll to Top