LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

18.8.2018

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista kokevasta hallituksen esityksestä. Kaiken kaikkiaan lakiehdotus sekä perustelumuistio ovat mielestämme hyvin valmisteltuja. […]

Lue lisää →

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

15.8.2018

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa on nostettu esille vahvasti kiertotalouden edistäminen ja siinä esimerkiksi kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistaminen. Nyt esillä oleva asetus on askel […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

14.8.2018

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely). Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin asioiden […]

Lue lisää →

Luonnos laiksi päästökauppalain muuttamiseksi

3.7.2018

Päästökauppalain muutosten keskeisin sisältö Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n ja sen edustamien yritysten kannalta on ehdotus jätteenpolton siirtämiseksi päästökaupan piiriin. Päästökauppa on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi […]

Lue lisää →

Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta Vestia Oy:n toimialueella

21.6.2018

Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta Vestia Oy:n toimialueella 29

Lue lisää →

Lausunto lietteenkuljetuksesta

5.6.2018

Lausunto lietteenkuljetuksesta

Lue lisää →

Lausunto kiviaineshuollon kehittämistä koskevasta ympäristöministeriön raportista

1.6.2018

Kiviaineshuollon kehittämishanke on osa hallitusohjelman kiertotalouteen liittyvää kärkihanketta, jolla ympäristöministeriö haluaa edistää resurssitehokkaan kiviaineshuollon toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottamista. Rakennusten purkumateriaaleista tarkastelussa ovat mukana betoni ja […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamiseksi

23.5.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon sekä erityisesti siitä, että luonnoksessa ehdotetaan muutoksia jätteiden käsittelytoimintojen YVA-velvoitteisiin. Uudistunut jätedirektiivi tulee lisäämään jätteiden […]

Lue lisää →

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä

9.5.2018

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä

Lue lisää →

Lausunto liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

4.5.2018

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa yli viittäkymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa yritystä. YTP katsoo, että liikenneinfran puurakentamisohjelmalla voi olla vaikutuksia esimerkiksi kierrätysasteen saavuttamiseen […]

Lue lisää →
Scroll to Top