LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto ehdotuksesta HSY:n uusiksi jätehuoltomääräyksiksi

26.10.2018

Lausunto ehdotuksesta HYS:n uusiksi jätehuoltomääräyksiksi.

Lue lisää →

Lausunto Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi – päivitetty opasluonnos

28.9.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa päivitetystä opasluonnoksesta, joka koskee jätteen luokittelua vaaralliseksi jätteeksi. Vuoden 2016 ohjeet on päivitetty vastaamaan jätteen ympäristövaaran arviointia koskevia uusia säännöksiä sekä komission […]

Lue lisää →

MARA-asetuksen soveltamisohje: väliarviointi

31.8.2018

Kiitämme ohjeen laatijoita väliarvioinnin järjestämisestä. Asetuksen päivityksen yhteydessä tehdyillä muutoksilla edistetään kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä, mitä myös tukee seikkaperäinen soveltamisohje. Soveltamisohjeen tarkoitus on yhtenäistää ja selkeyttää asetuksen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

24.8.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa sekä kuntien toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta. Esitysluonnos on toinen vaihe jätelain uudistuksessa. Eduskunta […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

18.8.2018

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista kokevasta hallituksen esityksestä. Kaiken kaikkiaan lakiehdotus sekä perustelumuistio ovat mielestämme hyvin valmisteltuja. […]

Lue lisää →

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

15.8.2018

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa on nostettu esille vahvasti kiertotalouden edistäminen ja siinä esimerkiksi kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistaminen. Nyt esillä oleva asetus on askel […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

14.8.2018

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely). Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin asioiden […]

Lue lisää →

Luonnos laiksi päästökauppalain muuttamiseksi

3.7.2018

Päästökauppalain muutosten keskeisin sisältö Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n ja sen edustamien yritysten kannalta on ehdotus jätteenpolton siirtämiseksi päästökaupan piiriin. Päästökauppa on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi […]

Lue lisää →

Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta Vestia Oy:n toimialueella

21.6.2018

Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta Vestia Oy:n toimialueella 29

Lue lisää →

Lausunto lietteenkuljetuksesta

5.6.2018

Lausunto lietteenkuljetuksesta

Lue lisää →
Scroll to Top