LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää ja käyttömahdollisuuksia lisättävä

8.3.2021

YTP jätti oman lausuntonsa YM:n ja TEM:n luonnokseen valtioneuvon periaatteiksi fossiilittoman liikenteen tiekartaksi. Lausunnossa otettiin kantaa aikatauluun ja vaiheistukseen sekä puollettiin biokaasun ja sähkön käytön […]

Lue lisää →

Muovipakkausjätteen omavaramaksu tulisi kansallisesti kohdistaa sekalaiseen jätteeseen

19.2.2021

YTP jätti lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle EU:n elpymispaketista. EU:ssa luotiin tänä vuonna voimaan astuva uusi muovimaksu, joka perustuu kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään (nk. muovi-vara). Sen perustellaan tukevan […]

Lue lisää →

Lausunto betonin EOW-asetukseen

8.1.2021

YTP:n lausunnossa betonin EOW-asetukseen otetaan kantaa soveltamiseen vain ympäristöluvalliseen toimintaan sekä ehdotettuihin raja-arvoihin. Ympäristöministeriö pyysi 8.1.2021 mennessä lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske […]

Lue lisää →

YTP kannattaa uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittamista

7.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee hallituksen esitystä uudeksi laiksi, jolla säänneltäisiin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa lakiehdotuksen pääperiaatetta, jossa toiminnanharjoittaja asioi […]

Lue lisää →

Pakkausjätehuolto valmisteltava uudelleen

5.6.2020

Lausuntokierroksella oleva esitys jätelaiksi jättää runsaasti parantamisen varaa. Se pyrkii keskittämään jätehuoltoa, vaikka kiertotalous ja jätehuolto hyötyisivät kilpailusta ja monimuotoisista palveluista. Lakiesitys pahentaa kilpailuneutraliteettiin liittyviä […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Lounais-Suomen kunnissa

11.5.2020

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoamme jätteenkuljetusjärjestelmästä koskien eräitä alueen kuntia. YTP esittää jätehuoltolautakunnalle, että jätteiden keräys ja kuljetus järjestetään tarkastelun kohteena olevissa kunnissa edelleenkin kiinteistön […]

Lue lisää →

Lausunto “Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa” hankintaoppaasta

31.10.2019

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa hankintaoppaasta, jossa opastetaan julkisia toimijoita purkuhankkeiden suunnittelussa ja hankinnassa. Opas ja sitä täydentävät Purkukartoitus ja Purkutyöopas muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla purkuhankkeiden […]

Lue lisää →

Mielipide luonnoksesta Lakeuden alueen jätehuoltomääräyksistä

15.10.2019

Lakeuden jätelautakunta on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivityksen, joiden on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. Edelliset määräykset olivat vuodelta 2015, joten niiden päivitys oli paikallaan. Jätehuoltomääräyksillä Lakeuden […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungille

28.8.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoamme siitä minkälainen jätteenkuljetusjärjestelmä alueella pitäisi olla käytössä. YTP esittää alueelliselle jätelautakunnalle, että jätteiden keräys ja kuljetus järjestetään […]

Lue lisää →

Lausunto Materiaalitoria koskevista tietovaatimuksista

16.8.2019

Vuoden 2020 alusta jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa (Materiaalitori) käytetään jätelain velvoittamana kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun (TSV) edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen toteamiseen, palvelua koskevien tietojen hallintaan […]

Lue lisää →
Scroll to Top