LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

YTP kannattaa uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittamista

7.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee hallituksen esitystä uudeksi laiksi, jolla säänneltäisiin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa lakiehdotuksen pääperiaatetta, jossa toiminnanharjoittaja asioi […]

Lue lisää →

Pakkausjätehuolto valmisteltava uudelleen

5.6.2020

Lausuntokierroksella oleva esitys jätelaiksi jättää runsaasti parantamisen varaa. Se pyrkii keskittämään jätehuoltoa, vaikka kiertotalous ja jätehuolto hyötyisivät kilpailusta ja monimuotoisista palveluista. Lakiesitys pahentaa kilpailuneutraliteettiin liittyviä […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Lounais-Suomen kunnissa

11.5.2020

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoamme jätteenkuljetusjärjestelmästä koskien eräitä alueen kuntia. YTP esittää jätehuoltolautakunnalle, että jätteiden keräys ja kuljetus järjestetään tarkastelun kohteena olevissa kunnissa edelleenkin kiinteistön […]

Lue lisää →

Lausunto ”Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa” hankintaoppaasta

31.10.2019

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa hankintaoppaasta, jossa opastetaan julkisia toimijoita purkuhankkeiden suunnittelussa ja hankinnassa. Opas ja sitä täydentävät Purkukartoitus ja Purkutyöopas muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla purkuhankkeiden […]

Lue lisää →

Mielipide luonnoksesta Lakeuden alueen jätehuoltomääräyksistä

15.10.2019

Lakeuden jätelautakunta on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivityksen, joiden on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. Edelliset määräykset olivat vuodelta 2015, joten niiden päivitys oli paikallaan. Jätehuoltomääräyksillä Lakeuden […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungille

28.8.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoamme siitä minkälainen jätteenkuljetusjärjestelmä alueella pitäisi olla käytössä. YTP esittää alueelliselle jätelautakunnalle, että jätteiden keräys ja kuljetus järjestetään […]

Lue lisää →

Lausunto Materiaalitoria koskevista tietovaatimuksista

16.8.2019

Vuoden 2020 alusta jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa (Materiaalitori) käytetään jätelain velvoittamana kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun (TSV) edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen toteamiseen, palvelua koskevien tietojen hallintaan […]

Lue lisää →

Lausunto Joensuun alueen pakkausten kuljetusjärjestelmästä

27.5.2019
Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

18.1.2019

Luonnoksessa MASA-asetukseksi ehdotetaan säädettävän ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä rakentamisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvän maa-ainesjätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa ja hyödynnettävän maa-ainesjätteen välivarastointiin ei tarvittaisi ympäristölupaa. Toimintaa voitaisiin […]

Lue lisää →

Lausunto kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän perusperiaatteista

10.1.2019

Kierrätyslannoitteiden kysynnän edistäminen ja niiden käytön hyväksyttävyys eri tyyppisissä kohteissa on keskeistä bio- ja kiertotaloudessa. YTP ry pitää vapaaehtoisen kansallisen laatujärjestelmän luomista kierrätyslannoitevalmisteille erittäin kannatettavana. […]

Lue lisää →
Scroll to Top