LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Tavoitteet hyviä, keinoissa parannettavaa – YTP lausui kaavoitus- ja rakentamislaista

8.12.2021

Ympäristöministeriö on valmistellut ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaista. Laki korvaisi maankäyttö- ja rakennuslain. Lakiuudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi […]

Lue lisää →

Jätehuollon rekistereitä kehitetään – YTP otti kantaa sujuviin menettelyihin ja tiedon julkisuuteen

29.11.2021

Ympäristöministeriö esittää muutoksia jätteitä koskeviin rekistereihin ja rekisterien sisältämän tiedon käsittelyyn ja käyttöön. Esityksen tavoitteena on muun muassa kehittää ja sujuvoittaa rekistereihin liittyviä menettelyjä ja […]

Lue lisää →

Kiertotalous ja haitallisten aineiden hallinta vaativat yhteensovittamista – YTP lausui kansallisesta kemikaaliohjelmasta

16.11.2021

Kansallinen kemikaaliohjelma vuoteen 2035 asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP lausui kiertotaloutta koskevasta osiosta.  Kemikaaliohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään […]

Lue lisää →

Kierrätysteollisuus kannattaa siirtää alempaan sähköveroluokkaan – YTP lausui energiaverotuksen muutoksista

6.10.2021

Hallitus esittää pian eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamista. Asiaa koskevasta ehdotuksesta kerättiin lausuntoja pikaisella aikataululla. Syksyn budjettiriihessä hallitus teki periaatepäätöksen kierrätysteollisuuden siirtämisestä alempaan sähköveroluokkaan. Sähkön […]

Lue lisää →

Jätevakuuksissa on korotuksista huolimatta edelleen nousupainetta – YTP lausui vakuussääntelyn kehittämisestä

16.9.2021

Vakuussummat ovat olleet nousussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Nousupainetta lisäävät kaivostoiminnan riittämättömäksi koetut vakuussummat. Hallitus esittää ympäristönsuojelulakia muutettavaksi, jotta jätevakuussummia voidaan muuttaa aiempaa helpommin. Vakuussuumman […]

Lue lisää →

Kierrätysmateriaalien tuottamat päästövähennykset huomioitava – YTP lausui rakennuksen ilmastoselvityksestä

1.9.2021

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Osana uudistusta ministeriö pyysi lausuntoja ehdotuksestaan asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti kierrätysmateriaalin päästövähennysten tunnistamiseen. Maankäyttö- ja […]

Lue lisää →

Uudet kirjanpito- ja raportointivelvoitteet liian nopeasti voimaan – YTP lausui jäteasetuksista

30.8.2021

Uusittu jätelaki astui voimaan heinäkuussa. Jätealan asetukset uusitaan syksyn kuluessa. Asetuksia koskevalla lausuntokierroksella  YTP kiinnitti erityistä huomiota erilliskeräyksen järjestämiseen ja uusiin raportointivaatimuksiin.  Osana EU:n jätesäädöspaketin […]

Lue lisää →

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää ja käyttömahdollisuuksia lisättävä

8.3.2021

YTP jätti oman lausuntonsa YM:n ja TEM:n luonnokseen valtioneuvon periaatteiksi fossiilittoman liikenteen tiekartaksi. Lausunnossa otettiin kantaa aikatauluun ja vaiheistukseen sekä puollettiin biokaasun ja sähkön käytön […]

Lue lisää →

Muovipakkausjätteen omavaramaksu tulisi kansallisesti kohdistaa sekalaiseen jätteeseen

19.2.2021

YTP jätti lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle EU:n elpymispaketista. EU:ssa luotiin tänä vuonna voimaan astuva uusi muovimaksu, joka perustuu kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään (nk. muovi-vara). Sen perustellaan tukevan […]

Lue lisää →

Lausunto betonin EOW-asetukseen

8.1.2021

YTP:n lausunnossa betonin EOW-asetukseen otetaan kantaa soveltamiseen vain ympäristöluvalliseen toimintaan sekä ehdotettuihin raja-arvoihin. Ympäristöministeriö pyysi 8.1.2021 mennessä lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske […]

Lue lisää →
Scroll to Top