LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Mielipide luonnoksesta Lakeuden alueen jätehuoltomääräyksistä

15.10.2019

Lakeuden jätelautakunta on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivityksen, joiden on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. Edelliset määräykset olivat vuodelta 2015, joten niiden päivitys oli paikallaan. Jätehuoltomääräyksillä Lakeuden […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungille

28.8.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoamme siitä minkälainen jätteenkuljetusjärjestelmä alueella pitäisi olla käytössä. YTP esittää alueelliselle jätelautakunnalle, että jätteiden keräys ja kuljetus järjestetään […]

Lue lisää →

Lausunto Materiaalitoria koskevista tietovaatimuksista

16.8.2019

Vuoden 2020 alusta jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa (Materiaalitori) käytetään jätelain velvoittamana kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun (TSV) edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen toteamiseen, palvelua koskevien tietojen hallintaan […]

Lue lisää →

Lausunto Joensuun alueen pakkausten kuljetusjärjestelmästä

27.5.2019
Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

18.1.2019

Luonnoksessa MASA-asetukseksi ehdotetaan säädettävän ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä rakentamisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvän maa-ainesjätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa ja hyödynnettävän maa-ainesjätteen välivarastointiin ei tarvittaisi ympäristölupaa. Toimintaa voitaisiin […]

Lue lisää →

Lausunto kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän perusperiaatteista

10.1.2019

Kierrätyslannoitteiden kysynnän edistäminen ja niiden käytön hyväksyttävyys eri tyyppisissä kohteissa on keskeistä bio- ja kiertotaloudessa. YTP ry pitää vapaaehtoisen kansallisen laatujärjestelmän luomista kierrätyslannoitevalmisteille erittäin kannatettavana. […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta HSY:n uusiksi jätehuoltomääräyksiksi

26.10.2018

Lausunto ehdotuksesta HYS:n uusiksi jätehuoltomääräyksiksi.

Lue lisää →

Lausunto Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi – päivitetty opasluonnos

28.9.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa päivitetystä opasluonnoksesta, joka koskee jätteen luokittelua vaaralliseksi jätteeksi. Vuoden 2016 ohjeet on päivitetty vastaamaan jätteen ympäristövaaran arviointia koskevia uusia säännöksiä sekä komission […]

Lue lisää →

MARA-asetuksen soveltamisohje: väliarviointi

31.8.2018

Kiitämme ohjeen laatijoita väliarvioinnin järjestämisestä. Asetuksen päivityksen yhteydessä tehdyillä muutoksilla edistetään kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä, mitä myös tukee seikkaperäinen soveltamisohje. Soveltamisohjeen tarkoitus on yhtenäistää ja selkeyttää asetuksen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

24.8.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa sekä kuntien toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta. Esitysluonnos on toinen vaihe jätelain uudistuksessa. Eduskunta […]

Lue lisää →
Scroll to Top