LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Taksonomia edistämään myös kiertotaloutta – YTP lausui eduskunnalle

24.1.2022

Suomi valmistelee kantaansa taksonomian toimeenpanon seuraavaan vaiheeseen. YTP lausui valtioneuvoston kantaa koskien ja esittää, että Suomen tulee ottaa kantaa myös tuotantotoiminnan kiertotalouskriteereihin. Lisäksi Suomen tulisi […]

Lue lisää →

Jätteensiirtoasetus uusitaan – YTP kommentoi komission ehdotusta

20.1.2022

Kansainvälisiä jätesiirtoja sääntelevä EU-asetus on vuodelta 2006 ja sen uudistus on ollut pitkään käynnissä. Uusitulla asetuksella komissio haluaa estää laittomia jätesiirtoja ja varmistaa, ettei EU:n […]

Lue lisää →

Jätteenpolton päästöjen vähentämiseen tarvitaan vaikuttavia toimia – YTP lausui keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

19.1.2022

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Suunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa.  Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. […]

Lue lisää →

Tavoitteet hyviä, keinoissa parannettavaa – YTP lausui kaavoitus- ja rakentamislaista

8.12.2021

Ympäristöministeriö on valmistellut ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaista. Laki korvaisi maankäyttö- ja rakennuslain. Lakiuudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi […]

Lue lisää →

Jätehuollon rekistereitä kehitetään – YTP otti kantaa sujuviin menettelyihin ja tiedon julkisuuteen

29.11.2021

Ympäristöministeriö esittää muutoksia jätteitä koskeviin rekistereihin ja rekisterien sisältämän tiedon käsittelyyn ja käyttöön. Esityksen tavoitteena on muun muassa kehittää ja sujuvoittaa rekistereihin liittyviä menettelyjä ja […]

Lue lisää →

Kiertotalous ja haitallisten aineiden hallinta vaativat yhteensovittamista – YTP lausui kansallisesta kemikaaliohjelmasta

16.11.2021

Kansallinen kemikaaliohjelma vuoteen 2035 asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP lausui kiertotaloutta koskevasta osiosta.  Kemikaaliohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään […]

Lue lisää →

Kierrätysteollisuus kannattaa siirtää alempaan sähköveroluokkaan – YTP lausui energiaverotuksen muutoksista

6.10.2021

Hallitus esittää pian eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamista. Asiaa koskevasta ehdotuksesta kerättiin lausuntoja pikaisella aikataululla. Syksyn budjettiriihessä hallitus teki periaatepäätöksen kierrätysteollisuuden siirtämisestä alempaan sähköveroluokkaan. Sähkön […]

Lue lisää →

Jätevakuuksissa on korotuksista huolimatta edelleen nousupainetta – YTP lausui vakuussääntelyn kehittämisestä

16.9.2021

Vakuussummat ovat olleet nousussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Nousupainetta lisäävät kaivostoiminnan riittämättömäksi koetut vakuussummat. Hallitus esittää ympäristönsuojelulakia muutettavaksi, jotta jätevakuussummia voidaan muuttaa aiempaa helpommin. Vakuussuumman […]

Lue lisää →

Kierrätysmateriaalien tuottamat päästövähennykset huomioitava – YTP lausui rakennuksen ilmastoselvityksestä

1.9.2021

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Osana uudistusta ministeriö pyysi lausuntoja ehdotuksestaan asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti kierrätysmateriaalin päästövähennysten tunnistamiseen. Maankäyttö- ja […]

Lue lisää →

Uudet kirjanpito- ja raportointivelvoitteet liian nopeasti voimaan – YTP lausui jäteasetuksista

30.8.2021

Uusittu jätelaki astui voimaan heinäkuussa. Jätealan asetukset uusitaan syksyn kuluessa. Asetuksia koskevalla lausuntokierroksella  YTP kiinnitti erityistä huomiota erilliskeräyksen järjestämiseen ja uusiin raportointivaatimuksiin.  Osana EU:n jätesäädöspaketin […]

Lue lisää →
Scroll to Top