LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto Joensuun alueen pakkausten kuljetusjärjestelmästä

27.5.2019
Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

18.1.2019

Luonnoksessa MASA-asetukseksi ehdotetaan säädettävän ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä rakentamisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvän maa-ainesjätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa ja hyödynnettävän maa-ainesjätteen välivarastointiin ei tarvittaisi ympäristölupaa. Toimintaa voitaisiin […]

Lue lisää →

Lausunto kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän perusperiaatteista

10.1.2019

Kierrätyslannoitteiden kysynnän edistäminen ja niiden käytön hyväksyttävyys eri tyyppisissä kohteissa on keskeistä bio- ja kiertotaloudessa. YTP ry pitää vapaaehtoisen kansallisen laatujärjestelmän luomista kierrätyslannoitevalmisteille erittäin kannatettavana. […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta HSY:n uusiksi jätehuoltomääräyksiksi

26.10.2018

Lausunto ehdotuksesta HYS:n uusiksi jätehuoltomääräyksiksi.

Lue lisää →

Lausunto Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi – päivitetty opasluonnos

28.9.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa päivitetystä opasluonnoksesta, joka koskee jätteen luokittelua vaaralliseksi jätteeksi. Vuoden 2016 ohjeet on päivitetty vastaamaan jätteen ympäristövaaran arviointia koskevia uusia säännöksiä sekä komission […]

Lue lisää →

MARA-asetuksen soveltamisohje: väliarviointi

31.8.2018

Kiitämme ohjeen laatijoita väliarvioinnin järjestämisestä. Asetuksen päivityksen yhteydessä tehdyillä muutoksilla edistetään kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä, mitä myös tukee seikkaperäinen soveltamisohje. Soveltamisohjeen tarkoitus on yhtenäistää ja selkeyttää asetuksen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

24.8.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa sekä kuntien toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta. Esitysluonnos on toinen vaihe jätelain uudistuksessa. Eduskunta […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

18.8.2018

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista kokevasta hallituksen esityksestä. Kaiken kaikkiaan lakiehdotus sekä perustelumuistio ovat mielestämme hyvin valmisteltuja. […]

Lue lisää →

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

15.8.2018

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa on nostettu esille vahvasti kiertotalouden edistäminen ja siinä esimerkiksi kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistaminen. Nyt esillä oleva asetus on askel […]

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

14.8.2018

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely). Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin asioiden […]

Lue lisää →
Scroll to Top