LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätealaa koskevien valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

31.10.2014

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätealaa koskevien valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta annettavaksi laiksi sekä valtioneuvoston asetuksesta romuajoneuvoista ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa

29.8.2014

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta annettavaksi laiksi sekä valtioneuvoston asetuksesta romuajoneuvoista ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa

Lue lisää →

Kommentit komission tiedonannosta kohti kiertotaloutta

14.8.2014

Kommentit komission tiedonannosta kohti kiertotaloutta

Lue lisää →

Kommentit kuuden jätealan direktiivin muuttamisesta

12.8.2014

Kommentit kuuden jätealan direktiivin muuttamisesta

Lue lisää →

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jäteverolain muuttamisesta

3.7.2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jäteverolain muuttamisesta

Lue lisää →

Lausunto Rovaniemen, Ranuan ja Pellon alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä

11.6.2014

Lausunto Rovaniemen, Ranuan ja Pellon alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Mielipide Kärkölän jätteenkuljetusjärjestelmästä

15.5.2014

Mielipide Kärkölän jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä

8.5.2014

Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Lausunnon antaminen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä Hämeenlinnan kaupungille

2.5.2014

Lausunnon antaminen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä Hämeenlinnan kaupungille

Lue lisää →

Hallituksen esitys (HE 30/2014 vp) eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

2.5.2014

Hallituksen esitys (HE 30/2014 vp) eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Lue lisää →
Scroll to Top