LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Lausunto yleisten jätehuoltomääräysten muuttamisesta Lakeuden jätelautakunnan toimialueella

3.7.2015

Lausunto yleisten jätehuoltomääräysten muuttamisesta Lakeuden jätelautakunnan toimialueella

Lue lisää →

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

3.7.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä. Mietintö sisältää esitykset uudistetuksi hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry keskittyy lausunnossaan eräisiin […]

Lue lisää →

Lausunto säännösehdotuksista liittyen jätteenpolton sääntelyn soveltamiseen jätteen kaasutuslai-tokseen ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamiseen

18.5.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksista jätteenpolttoasetukseen ja ympäristön-suojeluasetukseen. Asetuksiin ehdotetuilla lisäyksillä säädettäisiin tarkemmin puhdistetun tuotekaasun kemiallisella koostumukselle asetettavista vaatimuksista ja ympäristölupaan sisällytettävistä lupamääräyksistä silloin, kun kysymys […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen toimialueella noudatettaviksi jätehuoltomääräyksiksi

11.5.2015

Lausunto ehdotuksesta Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen toimialueella noudatettaviksi jätehuoltomääräyksiksi

Lue lisää →

Lausunto Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista

28.4.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän laatimasta Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista. Ympäris-töteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöalalla toimivia yrityksiä, joiden toimin-taan […]

Lue lisää →

Lausunto Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisistä jätehuoltomääräyksistä

15.4.2015

Lausunto Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisistä jätehuoltomääräyksistä

Lue lisää →

Lausunto jätehuoltomääräyksistä

13.4.2015

Lausunto jätehuoltomääräyksistä

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

13.3.2015

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriver-kostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

20.2.2015

HSY:n alueella ollaan siirtymässä sako- ja umpikaivolietteen osalta HSY:n järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2016 alkaen. Tähän liittyen HSY on valmistellut tarvittavat muutokset jätehuoltomääräyksiin. Ehdotus sisältää määräykset lietesäiliöiden […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi

9.2.2015

Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi

Lue lisää →
Scroll to Top