LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Kiertotalous ja haitallisten aineiden hallinta vaativat yhteensovittamista – YTP lausui kansallisesta kemikaaliohjelmasta

16.11.2021

Kansallinen kemikaaliohjelma vuoteen 2035 asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP lausui kiertotaloutta koskevasta osiosta.  Kemikaaliohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään […]

Lue lisää →

Kierrätysteollisuus kannattaa siirtää alempaan sähköveroluokkaan – YTP lausui energiaverotuksen muutoksista

6.10.2021

Hallitus esittää pian eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamista. Asiaa koskevasta ehdotuksesta kerättiin lausuntoja pikaisella aikataululla. Syksyn budjettiriihessä hallitus teki periaatepäätöksen kierrätysteollisuuden siirtämisestä alempaan sähköveroluokkaan. Sähkön […]

Lue lisää →

Jätevakuuksissa on korotuksista huolimatta edelleen nousupainetta – YTP lausui vakuussääntelyn kehittämisestä

16.9.2021

Vakuussummat ovat olleet nousussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Nousupainetta lisäävät kaivostoiminnan riittämättömäksi koetut vakuussummat. Hallitus esittää ympäristönsuojelulakia muutettavaksi, jotta jätevakuussummia voidaan muuttaa aiempaa helpommin. Vakuussuumman […]

Lue lisää →

Kierrätysmateriaalien tuottamat päästövähennykset huomioitava – YTP lausui rakennuksen ilmastoselvityksestä

1.9.2021

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Osana uudistusta ministeriö pyysi lausuntoja ehdotuksestaan asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti kierrätysmateriaalin päästövähennysten tunnistamiseen. Maankäyttö- ja […]

Lue lisää →

Uudet kirjanpito- ja raportointivelvoitteet liian nopeasti voimaan – YTP lausui jäteasetuksista

30.8.2021

Uusittu jätelaki astui voimaan heinäkuussa. Jätealan asetukset uusitaan syksyn kuluessa. Asetuksia koskevalla lausuntokierroksella  YTP kiinnitti erityistä huomiota erilliskeräyksen järjestämiseen ja uusiin raportointivaatimuksiin.  Osana EU:n jätesäädöspaketin […]

Lue lisää →

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää ja käyttömahdollisuuksia lisättävä

8.3.2021

YTP jätti oman lausuntonsa YM:n ja TEM:n luonnokseen valtioneuvon periaatteiksi fossiilittoman liikenteen tiekartaksi. Lausunnossa otettiin kantaa aikatauluun ja vaiheistukseen sekä puollettiin biokaasun ja sähkön käytön […]

Lue lisää →

Muovipakkausjätteen omavaramaksu tulisi kansallisesti kohdistaa sekalaiseen jätteeseen

19.2.2021

YTP jätti lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle EU:n elpymispaketista. EU:ssa luotiin tänä vuonna voimaan astuva uusi muovimaksu, joka perustuu kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään (nk. muovi-vara). Sen perustellaan tukevan […]

Lue lisää →

Lausunto betonin EOW-asetukseen

8.1.2021

YTP:n lausunnossa betonin EOW-asetukseen otetaan kantaa soveltamiseen vain ympäristöluvalliseen toimintaan sekä ehdotettuihin raja-arvoihin. Ympäristöministeriö pyysi 8.1.2021 mennessä lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske […]

Lue lisää →

YTP kannattaa uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittamista

7.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee hallituksen esitystä uudeksi laiksi, jolla säänneltäisiin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa lakiehdotuksen pääperiaatetta, jossa toiminnanharjoittaja asioi […]

Lue lisää →

Pakkausjätehuolto valmisteltava uudelleen

5.6.2020

Lausuntokierroksella oleva esitys jätelaiksi jättää runsaasti parantamisen varaa. Se pyrkii keskittämään jätehuoltoa, vaikka kiertotalous ja jätehuolto hyötyisivät kilpailusta ja monimuotoisista palveluista. Lakiesitys pahentaa kilpailuneutraliteettiin liittyviä […]

Lue lisää →
Scroll to Top