LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Jätekuljetukset tarvitsevat myös tukea

20.5.2022

TEM on valmistellut lakia kuljetusalan määräaikaisesta polttoainetuesta. YTP lausui ehdotuksesta ja huomauttaa, ettei jätteiden kuljetuksia ole huomioitu. Alan yritykset pitäisi ottaa yksiselitteisesti tuen piiriin. Lakiesitys […]

Lue lisää →

Hiilineutraali Suomi 2035 – YTP lausui ilmasto- ja energiastrategiasta

19.5.2022

Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia on kokoava toimenpideohjelma, joka tukee tavoitteen saavuttamista.  Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema luonnos kansalliseksi ilmasto- […]

Lue lisää →

Jakeluvelvoitteen alentaminen lisäisi fossiiliriippuvuutta, myös vaikutukset pumppuhintoihin epävarmoja – YTP lausui ehdotuksesta

9.5.2022

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ei kannata uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista edes väliaikaisesti, sillä se lisäisi fossiiliriippuvuutta ja on vaikutuksiltaan epävarma. Jakeluvelvoitteen alentamisen tavoitteena on […]

Lue lisää →

Uusi kollektiivinen järjestelmä toissijaisesta ympäristövastuusta – YTP lausui ympäristövahinkorahastosta

28.4.2022

Ympäristövahinkorahasto olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. YTP kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että jätteen käsittelyn maksuvastuu järjestelmässä on korostunut. Ympäristövahinkorahastolla varauduttaisiin ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja vahinkojen […]

Lue lisää →

SUP-direktiivistä kansallisiin lakimuutoksiin – YTP lausui ehdotuksista

17.2.2022

Kertakäyttöisiä muovituotteita koskevista lakimuutoksista oli ehdotus lausuntokierroksella. Lakimuutoksilla pannaan täytäntöön EU:n SUP-direktiiviä.  YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, mitä tuottajien kustannusvastuusta aiotaan kirjoittaa lakiin. Ehdotus on […]

Lue lisää →

Ravinteet kiertoon – YTP lausui ehdotuksesta uudeksi lannoitelaiksi

25.1.2022

Suomessa ehdotetaan annettavaksi uusi lannoitelaki. Siihen sisältyisivät EU:n uudesta lannoitevalmisteasetuksesta seuraavat vaatimukset. Laissa olisi lisäksi kansallisia lannoitevalmisteita koskevat vaatimukset. YTP lausui lakiesityksestä. Lannoitevalmisteiden valmistajat voivat […]

Lue lisää →

Taksonomia edistämään myös kiertotaloutta – YTP lausui eduskunnalle

24.1.2022

Suomi valmistelee kantaansa taksonomian toimeenpanon seuraavaan vaiheeseen. YTP lausui valtioneuvoston kantaa koskien ja esittää, että Suomen tulee ottaa kantaa myös tuotantotoiminnan kiertotalouskriteereihin. Lisäksi Suomen tulisi […]

Lue lisää →

Jätteensiirtoasetus uusitaan – YTP kommentoi komission ehdotusta

20.1.2022

Kansainvälisiä jätesiirtoja sääntelevä EU-asetus on vuodelta 2006 ja sen uudistus on ollut pitkään käynnissä. Uusitulla asetuksella komissio haluaa estää laittomia jätesiirtoja ja varmistaa, ettei EU:n […]

Lue lisää →

Jätteenpolton päästöjen vähentämiseen tarvitaan vaikuttavia toimia – YTP lausui keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

19.1.2022

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Suunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa.  Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. […]

Lue lisää →

Tavoitteet hyviä, keinoissa parannettavaa – YTP lausui kaavoitus- ja rakentamislaista

8.12.2021

Ympäristöministeriö on valmistellut ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaista. Laki korvaisi maankäyttö- ja rakennuslain. Lakiuudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi […]

Lue lisää →
Scroll to Top