LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja toimialaa koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Jätevakuuksissa on korotuksista huolimatta edelleen nousupainetta – YTP lausui vakuussääntelyn kehittämisestä

16.9.2021

Vakuussummat ovat olleet nousussa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Nousupainetta lisäävät kaivostoiminnan riittämättömäksi koetut vakuussummat. Hallitus esittää ympäristönsuojelulakia muutettavaksi, jotta jätevakuussummia voidaan muuttaa aiempaa helpommin. Vakuussuumman […]

Lue lisää →

Kierrätysmateriaalien tuottamat päästövähennykset huomioitava – YTP lausui rakennuksen ilmastoselvityksestä

1.9.2021

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Osana uudistusta ministeriö pyysi lausuntoja ehdotuksestaan asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti kierrätysmateriaalin päästövähennysten tunnistamiseen. Maankäyttö- ja […]

Lue lisää →

Uudet kirjanpito- ja raportointivelvoitteet liian nopeasti voimaan – YTP lausui jäteasetuksista

30.8.2021

Uusittu jätelaki astui voimaan heinäkuussa. Jätealan asetukset uusitaan syksyn kuluessa. Asetuksia koskevalla lausuntokierroksella  YTP kiinnitti erityistä huomiota erilliskeräyksen järjestämiseen ja uusiin raportointivaatimuksiin.  Osana EU:n jätesäädöspaketin […]

Lue lisää →

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää ja käyttömahdollisuuksia lisättävä

8.3.2021

YTP jätti oman lausuntonsa YM:n ja TEM:n luonnokseen valtioneuvon periaatteiksi fossiilittoman liikenteen tiekartaksi. Lausunnossa otettiin kantaa aikatauluun ja vaiheistukseen sekä puollettiin biokaasun ja sähkön käytön […]

Lue lisää →

Muovipakkausjätteen omavaramaksu tulisi kansallisesti kohdistaa sekalaiseen jätteeseen

19.2.2021

YTP jätti lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle EU:n elpymispaketista. EU:ssa luotiin tänä vuonna voimaan astuva uusi muovimaksu, joka perustuu kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään (nk. muovi-vara). Sen perustellaan tukevan […]

Lue lisää →

Lausunto betonin EOW-asetukseen

8.1.2021

YTP:n lausunnossa betonin EOW-asetukseen otetaan kantaa soveltamiseen vain ympäristöluvalliseen toimintaan sekä ehdotettuihin raja-arvoihin. Ympäristöministeriö pyysi 8.1.2021 mennessä lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske […]

Lue lisää →

YTP kannattaa uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittamista

7.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee hallituksen esitystä uudeksi laiksi, jolla säänneltäisiin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa lakiehdotuksen pääperiaatetta, jossa toiminnanharjoittaja asioi […]

Lue lisää →

Pakkausjätehuolto valmisteltava uudelleen

5.6.2020

Lausuntokierroksella oleva esitys jätelaiksi jättää runsaasti parantamisen varaa. Se pyrkii keskittämään jätehuoltoa, vaikka kiertotalous ja jätehuolto hyötyisivät kilpailusta ja monimuotoisista palveluista. Lakiesitys pahentaa kilpailuneutraliteettiin liittyviä […]

Lue lisää →

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Lounais-Suomen kunnissa

11.5.2020

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoamme jätteenkuljetusjärjestelmästä koskien eräitä alueen kuntia. YTP esittää jätehuoltolautakunnalle, että jätteiden keräys ja kuljetus järjestetään tarkastelun kohteena olevissa kunnissa edelleenkin kiinteistön […]

Lue lisää →

Lausunto ”Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa” hankintaoppaasta

31.10.2019

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa hankintaoppaasta, jossa opastetaan julkisia toimijoita purkuhankkeiden suunnittelussa ja hankinnassa. Opas ja sitä täydentävät Purkukartoitus ja Purkutyöopas muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla purkuhankkeiden […]

Lue lisää →
Scroll to Top