KOLUMNIT

Purkaminen ja kiertotalous – FDA osana YTP-perhettä

Kirjoittajalta Arto Arvola | 10.3.2021

Rakentamisen kiertotalous on iso osa YTP:n toimintaa. Jäsenissämme on rakennustyömaiden jätteiden keräyksen ja käsittelyn ammattilaisia. Samoin kaikki rakennustuoteteollisuuden jakeet betonista muoviin ja maaleihin käsitellään jäsentemme toimesta. Kuten kaikki muukin hyvä, […]

Materiaalien tinderiä rakentamassa

Kirjoittajalta Ilkka Hippinen | 1.3.2020

Materiaalitorin käynnistäminen on herättänyt tunteita niin jätealalla kuin henkilökohtaisestikin. Kunnissa on pelätty jätelain muutoksen tuomaa lisätyötä. Toisaalta palvelun yleinen toimivuus ja se, saadaanko tieto palvelun käyttövelvoitteesta välitettyä kaikille asianosaisille, toi […]

Korkea kierrätysaste vaatii muutakin kuin nykymallin viilaamista

Kirjoittajalta Kalle Saarimaa | 27.1.2020

EU:n kiertotalouspaketti asettaa kunnianhimoiset tavoitteet kierrätysasteen nostamiselle. Yhdyskuntajätteessä tavoitellaan 60 prosentin kierrätysastetta 2030 mennessä ja pakkausjätteelle 70 prosentin kierrätysastetta. Tavoite on kova, sillä samalla muuttuu myös kierrätysasteen laskentamalli. Jatkossa kierrätysasteessa […]

Kädet saveen – kiertotalous vaatii toimintaa!

Kirjoittajalta Tuomo Joutsenoja | 22.11.2019

Nyt tulee haluta, uskaltaa ja ottaa vastuu kiertotalousasioiden viemisestä käytäntöön! Minulla tuli 20 vuotta täyteen kiertotalousalalla ja pohdin, millainen ala alkuaikoina oli. Tuolloin ei vielä puhuttu kiertotaloudesta, jätehuoltoahan se pitkään […]

Kun jäte lakkaa olemasta jäte – sujuvammalla menettelyllä materiaalit kiertoon

Kirjoittajalta Arto Arvola | 17.9.2019

Ympäristöministeriö on julkaissut muistion siitä, miten materiaalin luokitus voidaan tapauskohtaisesti muuttaa jätteestä tuotteeksi. Kyse on niin kutsutusta jätteeksi luokittelun päättymisestä. Muistiossa annetaan ohjeita niin toiminnanharjoittajalle kuin lupaviranomaisille. Kiertotalouden edistämiseksi koko […]

Kaksi vuotta YTP:n hallituksen puheenjohtajana

Kirjoittajalta Risto Pohjanpalo | 24.4.2019

Kiertotalouden edistäminen on seuraavankin hallituksen kärkenä, kirjoittaa Risto Pohjanpalo. Pohjanpalo päätti kaksivuotisen kautensa YTP:n puheenjohtajana maaliskuun lopussa. Todella nopeasti vierähti reilut pari vuotta YTP:n hallituksen puheenjohtajana. Viimeisten vuosien aikana termi […]

Kierrätysaste saatava nousemaan

Kirjoittajalta Otto Lehtipuu | 23.3.2018

Suomi on jäänyt jälkeen kansallisista ja EU:n kierrätystavoitteista. Niiden saavuttaminen edellyttää muutoksia jätehuoltojärjestelmään, kirjoittaa YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu Mediaplanetin Kiertotalous-kampanjassa. Suomen tavoitteena on ollut kierrättää 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä, ja nyt […]

Scroll to Top