Kuukausi: helmikuu 2016

Kiertotalouspaketin kierrätystavoitteista hävisi kunnianhimo

Komissio antoi joulukuussa ehdotuksensa uudeksi kiertotalouspaketiksi. Yhdyskunta- ja pakkausjätteille asetetaan siinä uudet, sitovat kierrätystavoitteet. Tuotteiden ja komponenttien uudelleenkäyttö ehdotetaan otettavaksi mukaan, kun lasketaan kierrätysasteita. Tätä kierrätysasteiden laskentamenetelmää muutettiin aivan loppuvaiheessa tarkistamatta kuitenkaan muutoksen vaikutuksia suhteessa tavoitteisiin. Suomen luvut näyttävät, että samalla menetettiin kierrätystavoitteiden kunnianhimoisuus. Komissio antoi joulukuussa ehdotuksensa uudeksi kiertotalouspaketiksi. Yhdyskunta- ja pakkausjätteille asetetaan uudet, […]

Yksityisten yritysten kilpailuasema reiluksi suhteessa julkiseen sektoriin – myös jätehuollossa

Yksityisten yritysten tasapuolisessa kilpailuasemassa suhteessa julkiseen sektoriin on useita merkittäviä puutteita. Sitä heikentävät esimerkiksi jätealalla sekä useat säädökset että monet toimintatavat. EK on kartoittanut asiakokonaisuuksia, joissa kilpailulle haitallista sääntelyä ja käytäntöjä erityisesti ilmenee. Sipilän hallitus on sitoutunut edistämään tasapuolisia kilpailuolosuhteita kotimarkkinoilla. Hallitusohjelmassa luvataan perata kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä ja purkaa yritystoimintaa haittaavia normeja. Pk-yritysten mahdollisuuksia parannetaan […]

Kärkihanke jalostaa metsäteollisuuden lietteistä biopolttoaineita

YTP:n jäsenyritys Envor Group on mukana biotalouden pioneerihankkeessa Äänekoskella, kun Metsä Fibren biotuotetehtaan yhteyteen rakennetaan maailman ensimmäinen metsäpohjaista biomassaa hyödyntävä biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen rakentaa Envorin osakkuusyhtiö EcoEnergySF. Toteutettavan investoinnin kokonaisarvo on 15,3 miljoonaa euroa, ja siihen on saatu työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea 4,7 miljoonaa euroa. Hanke nostettiin yhdeksi hallituksen biotalouden kärkihankkeeksi. Toteutettava biokaasulaitos tulee sijoittumaan […]

Jätehuoltomarkkinoiden toimivuus ja kilpailuneutraalius on varmistettava hankintalain uudistuksessa

Hallitus valmistelee esitystä eduskunnalle uudeksi hankintalaiksi. Kotimaisten markkinoiden toimivuus ja kilpailuneutraalisuus on varmistettava asettamalla sidosyksikköasemassa toimivien kuntayhtiöiden markkinaehtoisen toiminnan rajaksi 0 % tai mahdollisimman lähelle sitä. Jätehuollon toimialalla raja takaa julkisille ja yksityiselle sektorille tasapuoliset toimintaedellytykset. Hankintalain kokonaisuudistuksen taustalla ovat huhtikuussa 2014 annetut EU:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit, jotka uudistavat lähes kokonaan nykyisen hankintoja koskevan EU-sääntelyn. […]

Biotehtaan Riihimäen Biojalostamo yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on nostanut Biotehtaan Riihimäen biokaasulaitoshankkeen yhdeksi hallituksen kärkihankkeista, joiden tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävään kasvuun ja kohentaa työllisyyttä. Biokaasulaitoshanke sai ministeriöltä energiatukea 5,38 miljoonaa euroa. Energiatukea myönnettiin biojalostamon rakentamiseen, biokaasun jalostukseen ja kaasun verkkoon syöttöön. Biotehdas ja Gasum rakentavat yhteistyössä jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään. Biokaasun tuotantolaitoksessa kaasun valmistuksesta […]

Toimiva jätehuolto perustuu yksityisiin palveluihin ja toimiviin markkinoihin

YTP katsoo, että jätemarkkinoille rakennetut siilot tulee vihdoin purkaa. Jätteet pitää nähdä syntylähteestä riippumatta materiaaliksi, johon liittyy paljon uusia taloudellisen kasvun ja työllistämisen mahdollisuuksia. Tämän takia toimialalle tarvitaan toimivat markkinat hankintalakia uudistamalla, monopolioikeuksia karsimalla sekä kansalaisten valinnanvapautta lisäämällä. Kuntaomisteiset jäteyhtiöt ovat lähteneet näyttävään kampanjaan monopolioikeuksiensa puolustamiseksi. Niissä luodaan uhkakuvia roskaantumisen lisääntymisestä, kustannusten noususta ja jopa […]

Scroll to Top