Kuukausi: marraskuu 2015

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n puheenjohtajana jatkaa Jorma Mikkonen

Syyskokouksen varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Kuusakosken yhteiskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo. Uusina jäseninä hallitukseen nousevat Stena Recyclingin toimitusjohtaja Harry Linnarinne ja Ekokemin strategiajohtaja Mari Puoskari. Liiton hallituksen kokoonpano vuodelle 2016 on seuraava: Puheenjohtaja: Yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj Varapuheenjohtaja: Yhteiskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo, Kuusakoski Oy Jäsenet: Liiketoimintajohtaja Tuomo Joutsenoja, Rudus Oy Toimitusjohtaja Jorma Kangas, SUEZ […]

Lausunto luonnoksesta ympäristövalvonnan ohjeeksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristövalvonnan ohjeeksi. Toiminnan-harjoittajien näkökulmasta valvonnan tasapuolisuus ja puolueettomuus ovat ensiarvoisen tärkeitä lähtökohtia. Erittäin tervetullutta on myös ohjeistettu neuvottelukäytäntö lupamääräysten läpikäymisestä ympäristölupapäätöksen antamisen jälkeen lupaviranomaisen ja toiminnanharjoittajan välillä.

Kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokasta lajittelua sekä uusia keräys- ja käsittelymenetelmiä

Kierrätysaste on nostettavissa yli 50 %:iin. Tutkimuksen mukaan kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokasta lajittelua sekä uusia keräys- ja käsittelymenetelmiä. Kustannusvaikutukset kansalaisille jäävät nykytilaan verrattuna vähäisiksi. Gaia selvitti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätyksen tehostamispotentiaalia vuoteen 2030 sekä siihen liittyviä talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutuksia. YTP rahoitti tutkimusta yhdessä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n, Metsäteollisuus ry:n, Jätelaitosyhdistys […]

Pohjoismainen kestävien julkisten hankintojen viikko kannustaa lisäämään hankintaosaamista

Viikon aikana perehdytään erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa konkreettisiin keinoihin huomioida ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Motivan lisäksi hankkijoille suunnattuja koulutuksia järjestävät muun muassa Reilun kaupan yhdistys, Eetti ry sekä Pohjoismainen joutsenmerkki. Viikolla kokoontuu myös Ekohankintaverkosto, joka on julkisten hankintayksiköiden yhteinen foorumi kokemusten vaihtoon kestävistä hankinnoista. Motiva ja YTP jatkavat samalla teemalla 18.11. järjestämällä koulutuspäivän resurssiviisaasta infrarakentamisesta. Pohjoismaista kestävien […]

Scroll to Top