Kuukausi: heinäkuu 2015

Kommentti Suomi-maaraporttiluonnoksesta komission selvitykseen rakennusjätteiden lainsäädännöstä, määristä ja käsittelystä

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää pyynnöstä kommentoida rakennusjätteiden maaraporttiluonnosta. YTP:n jäsenyritykset tekevät sekä rakennusten purkua että rakennus- ja purkujätteen vastaanottoa, käsittelyä ja hyödyntämistä

Rakentamisen jätehuollosta uusi RT-kortti

Rakentamisen jätehuollosta julkaistiin uusittu RT-kortti toukokuussa. YTP ja sen jäsenyrityksiä oli mukana toimikuntatyöskentelyssä kortin valmisteluvaiheessa. Rakentamisen jätehuollon ohjeessa käsitellään rakennustoiminnan ympäristö- ja jätehuoltoa, jätteiden ja uusiomateriaalien hyödyntämistä sekä rakennusosien uudelleenkäyttöä. Ohje keskittyy talonrakentamisen ja purkamisen jätteisiin. Ohjeessa käsitellään suppeasti myös irrotettuja maa-aineksia sekä jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämistä. Ohje on suunnattu tilaajille, rakennuttajille, suunnittelijoille ja […]

Komissiolta ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta

Euroopan komissio esittää päästökaupan uudistamista seuraavalle päästökauppakaudelle. Direktiivin muutokset koskevat pääasiassa päästökaupan neljännen kauden (2021-2030) järjestelyitä. Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu noin 600 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta. Päästöoikeuksien kokonaismäärä tulee kiristymään vuodesta 2021 lähtien vuosittain 2,2 prosenttia nykyisen 1,74 prosentin sijaan. Näin määritelty päästöjen vähennystahti on edellytys sille, että EU pystyy saavuttamaan vuodelle 2030 asetetun vähintään 40 […]

Kiertotalous kaipaa arkipäiväistämistä

Kiertotalous-termi tuli suomalaiseen keskusteluun noin vuosi sitten, kun EU alkoi valmistella laajaa uudistusta, joka tähtää luonnonvarojen kestävään käyttämiseen. Avainasia on resurssien entistä tehokkaampi ja fiksumpi käyttö. Siirtyminen kiertotalouteen on jo käynnissä. Tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus- ja kestävyyskriteerien merkitys kasvaa kuluttajien keskuudessa ja yritykset reagoivat tähän muutokseen. Kiertotalouskeskustelu kaipaa arkipäiväistämistä, konkretiaa ja käytännön toimenpiteitä, jotta suomalaiset […]

Parlamentti hyväksyi Pietikäisen kiertotalousmietinnön

Euroopan parlamentti hyväksyi 9.7.2015 europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mietinnön kiertotaloudesta täysistunnossa selkeällä enemmistöllä. Komissio aikoo antaa vielä tämän vuoden aikana esitykset kiertotaloudesta sekä jätelainsäädännöstä. Pietikäinen on huolissaan nykyisestä kulutustahdista, jolla luonnonvarojen rajat tulevat pian vastaan. Tällä hetkellä kulutus vuodessa vastaa noin puolentoista maapallon verran resursseja ja määrä uhkaa kasvaa viidessätoista vuodessa kahteen maapallolliseen. Siirtyminen kiertotalouteen tarkoittaa […]

Uusi asetus asbestin terveyshaittojen ehkäisemiseksi voimaan vuoden 2016 alussa

Asetuksella tuodaan EU:n direktiivi osaksi Suomen lainsäädäntöä. Asetus koskee kaikkea asbestityötä eli asbestia sisältävän tuotteen tai aineen käsittelyä siten, että se voi aiheuttaa altistumista asbestipölylle. Asetus sisältää määräyksiä myös asbestipurkutyöstä, joka on merkittävin asbestityön muoto. Työssä asbestille altistumista ja sen aiheuttamaa terveysvaaraa halutaan vähentää ja ehkäistä. Asbesti on edelleen työperäisen syövän suurin kuolinsyy ja aiheuttaa […]

Uusi asetus asbestin terveyshaittojen ehkäisemiseksi voimaan vuoden 2016 alussa

Asetuksella tuodaan EU:n direktiivi osaksi Suomen lainsäädäntöä. Asetus koskee kaikkea asbestityötä eli asbestia sisältävän tuotteen tai aineen käsittelyä siten, että se voi aiheuttaa altistumista asbestipölylle. Asetus sisältää määräyksiä myös asbestipurkutyöstä, joka on merkittävin asbestityön muoto. Työssä asbestille altistumista ja sen aiheuttamaa terveysvaaraa halutaan vähentää ja ehkäistä. Asbesti on edelleen työperäisen syövän suurin kuolinsyy ja aiheuttaa […]

L&T osti kiteeläisen Kuljetus J. Hirvonen Oy:n

Lassila & Tikanoja Oyj on ostanut Kiteellä sijaitsevan Kuljetus J Hirvonen Oy:n osakekannan 1.7.2015. Yhtiön liikevaihto on yli 2 miljoonaa euroa.​ Kauppa on osa L&T:n strategian mukaista maantieteellistä laajenemista ja palvelujen kattavuuden parantamista. Molemmat yritykset ovat YTP:n jäsenyrityksiä. Kuljetus J Hirvosen toimitusjohtaja Ilkka Kuuramaa toteaa lehdistötiedotteessa: Kiteeläinen jätehuolto on kulkenut kanssamme kohti kierrätystaloutta ja haluamme […]

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä. Mietintö sisältää esitykset uudistetuksi hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry keskittyy lausunnossaan eräisiin mietinnön hankintalakia koskeviin ehdotuksiin. YTP edustaa ympäristö- ja jätehuoltoalan yksityistä elinkeinotoimintaa. Toimivilla kilpailullisilla markkinoilla huolehditaan muun muassa yritysten tuottamien jätteiden kierrätyksestä kautta maan. Jätehuollossa onkin välttämätöntä hyödyntää avoimen ja tasapuolisen […]

Scroll to Top