Kuukausi: toukokuu 2015

YTP: Hallitusohjelma suuntaa Suomea kohti kiertotaloutta ja kasvua

Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP tervehtii ilolla hallituksen asettamaa strategista tavoitetta tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Tavoitteen toteuttaminen tulee luomaan Suomeen kestävää kasvua ja työtä. ”Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on aivan oikein nostettu keskeiselle sijalle kiertotalouden läpimurto ja sen kasvavien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Nyt on tärkeää varmistaa, että hallituskauden toimenpiteet ovat riittäviä muutoksen aikaansaamiseksi” korostaa toimitusjohtaja […]

Asbestipurkutöistä uusi laki voimaan vuoden 2016 alussa

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista sisältää asbestipurkutyölupaa koskevat olennaiset säännökset. Laissa säädetään myös asbestipurkutyöntekijältä edellytettävästä pätevyydestä sekä myönnetyistä asbestipurkutyöluvista ja asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pidettävistä rekistereistä. Lain yleisenä tavoitteena on parantaa asbestipurkutyön turvallisuutta selkeyttämällä sääntelyä.     Sääntely lisää turvallisuutta Asbestipurkutyö edellyttää työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset vastaavat suurelta osin nykyisen valtuutuksen myöntämisedellytyksiä. Muutoksena valtuutukseen […]

YTP: Hallitusohjelma suuntaa Suomea kohti kiertotaloutta ja kasvua

Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP tervehtii ilolla hallituksen asettamaa strategista tavoitetta tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Tavoitteen toteuttaminen tulee luomaan Suomeen kestävää kasvua ja työtä. ”Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on aivan oikein nostettu keskeiselle sijalle kiertotalouden läpimurto ja sen kasvavien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Nyt on tärkeää varmistaa, että hallituskauden toimenpiteet ovat riittäviä muutoksen aikaansaamiseksi” korostaa toimitusjohtaja […]

Lausunto säännösehdotuksista liittyen jätteenpolton sääntelyn soveltamiseen jätteen kaasutuslai-tokseen ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamiseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksista jätteenpolttoasetukseen ja ympäristön-suojeluasetukseen. Asetuksiin ehdotetuilla lisäyksillä säädettäisiin tarkemmin puhdistetun tuotekaasun kemiallisella koostumukselle asetettavista vaatimuksista ja ympäristölupaan sisällytettävistä lupamääräyksistä silloin, kun kysymys on jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitoksesta ja siinä syntyvän puhdistetun kaasun polttamista koskevasta toiminnasta. Kyseinen toiminta on rajattu ulos jätteenpolton sääntelystä jätteenpolttoasetuksessa ja ympäristönsuojelulaissa

Parlamentin raportoijat peräänkuuluttavat tiukempaa jätepolitiikkaa

Parlamentin raportoijat esittivät komissiolle suuntaviivoja kiertotalouspaketin toisen kierroksen valmistelulle. Raportoijat vaativat komissiolta toimenpiteitä toisaalta jätepolitiikassa ja toisaalta laajemmin kiertotaloutta edistämään. Komissio on luvannut palata vuoden 2015 kuluessa ”entistä paremman ja toteuttamiskelpoisemman” esityksen kanssa. Julkiset kuulemiset ajoittuvat kesään 2015. Simona Bonafé ja muut raportoijat julkaisivat 4.5. kantansa kiertotalouspaketin kehittämisestä. Jätelainsäädäntöä koskien kannanotossa peräänkuulutetaan, että komissio varmistaa […]

Scroll to Top