Kuukausi: huhtikuu 2015

PYR tiedottaa: Lasipakkausjätteen lajitteluohjeet tarkistettava

Pakkausjätteiden laajennettu tuottajavastuu alkaa vastaanottoterminaalien osalta 1.5.2015. PYRin järjestämät lasipakkausjätteen vastaanottoterminaalit avautuvat 4.5.2015. Terminaaleissa otetaan maksutta vastaan lasipakkausjätettä, joka on lajiteltu PYRin verkkosivustolla osoitteessa www.pyr.fi julkaistun lajitteluohjeen mukaisesti. Terminaalien osoitteet on julkaistu osoitteessa www.pyr.fi/lasi. Lajitteluohjeet puutteellisia PYRillä ei ole velvoitetta vastaanottaa lasipakkausjätettä, mikäli sitä kerätään PYRin ohjeistuksesta poikkeavin ohjein.  Ympäristöalan yritysten tuleekin tarkistaa, että asiakkaille […]

Lausunto Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän laatimasta Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista. Ympäris-töteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöalalla toimivia yrityksiä, joiden toimin-taan ympäristömenettelyjen sujuvoittamisella on myönteinen merkitys. Raportissa on esitetty arvioita toteuttamiskelpoisiksi ja nopeasti toteutettaviksi arvioi-duista ratkaisuista. Esitettyjen ratkaisujen lisäksi tulisikin laajemmin jatkaa menettelyjen sujuvoittamista myös edelleen selvitystä vaativien ja hitaammin etenevien […]

Suomen kierrätysmahdollisuuksia selvitetään ainutlaatuisella yhteistyöllä

Suomen kierrätyspotentiaali ja -tavoitteet ovat kansallisesti tärkeitä kysymyksiä, joita selvittämään koottiin laajapohjainen Kiertotalouden tekijät -ryhmä. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan kiertotalouspakettia, jonka odotetaan asettavan uusia tavoitteita jätehuollon ja tuotannon materiaalitehokkuudelle. Suomellakin on tulevaisuudessa tarvetta asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita. Kierrätyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen tehostaminen voi luoda uusien haasteiden lisäksi myös runsaasti uusia mahdollisuuksia. Vuonna 2013 Suomen yhdyskuntajätteestä kierrätettiin […]

YTP:n hallitusohjelmatavoitteet: Suomesta kiertotalouden edelläkävijä

Tatu Rauhamaki (tatu.rauhamaki@ytpliitto.fi), 20.4.2015 Puolueiden hallitusohjelmatavoitteisiin vaikuttamiseksi YTP:ssä on valmisteltu hallitusohjelmatavoitteet, jotka liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.12.2014. Liitolla on yksi strategisen tason kirjaustavoite ja sitä tukevat toimenpide-ehdotukset. Näitä avaamaan on tehty myös lyhyt perusteluosio. Strategisen tason tavoite lähtee siitä, että hallituksen tulee ottaa päämääräkseen kehittää Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaa. Edellä mainittua tavoitetta tukemaan esitetään viittä eri […]

Peruskorjattuun Eduskuntataloon automaattinen jätesiirtojärjestelmä

Kiinteistöjen logistiikkaratkaisujen markkinajohtaja Ecosir Group Oy toimittaa Eduskunnan peruskorjauksen yhteydessä automaattisen biojätesiirtojärjestelmän. Eduskunnan biojätteet kulkevat siististi ja hygieenisesti putkistoja pitkin parantaen näin kiinteistön turvallisuutta, logistiikkaa ja hygieniaa. Kiinteistöjen logistiikkaa kehittävät automaattiset jätteen putkisiirtojärjestelmät ovat lisääntymässä merkittävästi. Logistiset tuotot ja elinkaariedut ovat merkittävimpiä tekijöitä asiakkaiden päätöksissä. Ecosir Group sai toimeksiannon Eduskuntatalon peruskorjaukseen kilpailutuksen kautta. ”Suurimpia tulevaisuuden […]

Scroll to Top