Kuukausi: helmikuu 2015

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriver-kostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

HSY:n alueella ollaan siirtymässä sako- ja umpikaivolietteen osalta HSY:n järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2016 alkaen. Tähän liittyen HSY on valmistellut tarvittavat muutokset jätehuoltomääräyksiin. Ehdotus sisältää määräykset lietesäiliöiden tyhjentämisestä, toimittamisesta käsittelyyn sekä lietteiden omatoimisesta käsittelystä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta asumisessa syntyviä lietteitä koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi. YTP edustaa yli kuuttakymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa […]

Ympäristöministeri Grahn-Laasonen: Suomen noustava jätehuollossa EU:n kärkimaiden tasolle

Suomen jätehuollon tavoitteena on, että Suomi nousee tämän vuosikymmenen loppuun mennessä EU:n kärkimaiden tasolle”, sanoi Jätehuolto 2015 -tapahtumassa 10.2. puhunut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kuva: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa ”EU-maiden yhdyskuntajätteen kierrätysasteiden vertailussa Suomi sijoittuu hädin tuskin keskitasolle. Olemme vielä kaukana nykyisessä lainsäädännössä ja valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetusta 50 %:n kierrätystavoitteesta vuoteen 2016 mennessä. Suomen jätehuollon tavoitteena on, että […]

Ekokem Group osti tanskalaisen Nordgroupin

Ekokem Group on ostanut 29.1.2015 tanskalaisen ympäristönhuoltoyritys NORDin. NORDin liikevaihto on noin 50 M€ ja henkilömäärä noin 200. NORDilla on toimipaikkoja Tanskassa 6. Yrityskaupan myötä Ekokem Groupin liikevaihto tulee ylittämään 250 M€ ja henkilöstömäärä tulee olemaan noin 670. Ekokemin toimitusjohtaja Timo Piekkari toteaa lehdistötiedotteessa yrityskaupasta seuraavaa: Kasvumme Pohjoismaissa kiertotalousyhtiönä tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa materiaali- ja energiatehokkuutta […]

Scroll to Top