Kuukausi: tammikuu 2015

Lausunto ehdotuksesta asumisessa syntyviä lietteitä koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi

HSY:n alueella ollaan siirtymässä sako- ja umpikaivolietteen osalta HSY:n järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2016 alkaen. Tähän liittyen HSY on valmistellut tarvittavat muutokset jätehuoltomääräyksiin. Ehdotus sisältää määräykset lietesäiliöiden tyhjentämisestä, toimittamisesta käsittelyyn sekä lietteiden omatoimisesta käsittelystä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta asumisessa syntyviä lietteitä koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi. YTP edustaa yli kuutta-kymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa […]

Scroll to Top